Genetic Dairy Breeding"Głogówek" Sp. z o.o.

Genetic Dairy Breeding "Głogówek" is one of the largest breeding centers of dairy cattle HF (Holstein-Friesian) in Poland variety RW (red and white)
Red and white holstein dairy cattle

Red and white holstein dairy cattle

In our herd we doing intensive breeding work on the best cows and heifers using reproductive biotechnology (ET,OPU/IVF) to receive female and male material of high genetic value

Milk production

Milk production

Wydajność roczna naszych krów to ponad 11 000 kg mleka

Genomics

Genomics

Genomics plays a key role in the breeding and selection of dairy cattle. That is why in our herd we put great emphasis on genetics. We include indexes of production and functional indexes, as well as subindices of production, type, fertility and breeding value.

Our Super Champion- Komedia

Our Super Champion- Komedia

PL-005259658248 Aktualna ocena typu i budowy: RC-90, SM-90, NR-88, WY-90, OG-90 Sukcesy na wystawach: - Super Czempion Śląskiej Wystawy Hodowli Bydła (Kamień Śląski- Opolagra) 2018, - Wice czempion Ogólnopolskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie 2018, - SUPER CZEMPION Śląskiej Wystawy Hodowli Bydła 2017 (Kamień Śląski- Opolagra); - Czempion Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w kategorii: krowy II i dalszej laktacji- Poznań 2017; - Czempion Śląskiej Wystawy Bydła Hodowlanego Kamień Śląski 2016- krowy I laktacji; - Wice czempion IX Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Hodowlanego Minikowo 2016- krowy I laktacji

OHZ Głogówek`s goal

"Achieving the genetic progress of animals to increased efficiency of animal production by delivery animals with improved production and functional quality on the agricultural markets."
Dairy breeding
Dairy breeding

About us

OHZ GŁOGÓWEK holstein

OHZ GŁOGÓWEK- TO ACQUAINT OUR COMPANY

Genetic Dairy Breeding “Głogówek” is one of the largest breeding centers of dairy cattle HF (Holstein-Friesian) in Poland variety RW (red and white)

Podziel się na:
  • Print
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter