Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Bezpieczne Gospodarstwo RolneBezpieczne Gospodarstwo Rolne

Nasza Spółka zajęła I miejsce w finale XVII Ogólnopolskiego Konkursu “Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” w kategorii zakłady rolne. Nasz Prezes Dariusz Horodyski w Belwederze odebrał z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy list gratulacyjny.

Podczas spotkania Prezydent RP Andrzej Duda powiedział: – Polska wieś jest nowoczesna, jest na niej coraz więcej maszyn, które mają dzisiaj coraz więcej dodatkowych zabezpieczeń, tak aby to bezpieczeństwo i higiena pracy były w jak największym stopniu zachowane. Niektórzy mówią „tych maszyn jest coraz więcej, coraz sprawniejsze, coraz doskonalsze i niedługo one wyeliminują człowieka, który przestanie być potrzebny”. Otóż muszę powiedzieć, że takiej wsi to my nie chcemy. My chcemy takiej wsi, na której rzeczywiście tych plonów i tej ziemi dotykają ręce rolnika, bo jeżeli dojdzie do takiej automatyzacji, że człowieka tam już nie będzie, to także te produkty rolne nie będą już takie jak dawniej, a chodzi nam o to, żeby właśnie takie były. Chodzi nam o to, żeby polska żywność była cały czas wyjątkowa i tym zdobywała światowe rynki, tak też się dzieje.

Konkurs odbywa się od 2003 r. jego celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych. W tegorocznej edycji wzięły udział 1 tys. 153 gospodarstwa indywidualne. Organizatorami Konkursu są KRUS wraz z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, natomiast Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent RP Andrzej Duda.

W w/w konkursie uczestniczyło  41 zakładów rolnych, które zatrudniają ponad 4400 osób. Celem Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w procesie pracy oraz poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach rolnych. Krajowa Komisja Konkursowa oceniała m.in.: współczynnik częstości oraz ciężkości wypadków, procentową wielkość składki wypadkowej, modernizację zakładów służącą zmniejszaniu uciążliwości ręcznych prac transportowych, poprawność dokumentowania analizy i oceny ryzyka zawodowego istniejącego oraz przewidywanego oraz skuteczne sposoby zmniejszania tego ryzyka. Oceniano też nadobowiązkowe rozwiązania służące poprawie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Laureatami oprócz naszej Spółki zostali także:

II miejsce – Ośrodek Hodowli Zarodowej „Mścice” Sp. z o.o.
III miejsce – Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin „Polanowice” Sp. z o.o.

 

 

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1538,prezydent-polska-wies-staje-sie-wizytowka-rzeczypospolitej.html

http://www.kowr.gov.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/komunikat-przewodniczacego-krajowej-komisji-konkursu-bezpieczne-gospodarstwo-rolne-xvi-edycja-w-kategorii-zakladow-rolnych4

Podziel się na:
  • Print
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter