Ośrodek Hodowli Zarodowej "Głogówek" Sp. z o.o.

OHZ Głogówek to największe centrum prowadzenia hodowli bydła holsztyńsko-fryzyjskiego odmiany czerwono-białej w Polsce
Krowy rasy HF odmiany RW

Krowy rasy HF odmiany RW

W naszej hodowli prowadzimy intensywne prace hodowlane na najlepszych krowach oraz jałówkach z wykorzystaniem biotechnik rozrodu (ET, OPU/IVF), w celu uzyskania materiału żeńskiego i męskiego o wysokiej wartości genetycznej

Produkcja mleka

Produkcja mleka

Wydajność roczna naszych krów to ponad 11 000 kg mleka

Genomika

Genomika

Genomika odgrywa kluczową rolę w hodowli i selekcji bydła mlecznego. Dlatego w naszej hodowli kładziemy wielki nacisk na genetykę. Uwzględniamy indeksy cech produkcyjnych jak i funkcjonalnych, a także podindeksy produkcji, pokroju, płodności oraz wartości hodowlanej.

Nasz Super Czempion- krowa Komedia

Nasz Super Czempion- krowa Komedia

PL-005259658248 Aktualna ocena typu i budowy: RC-90, SM-90, NR-88, WY-90, OG-90 Sukcesy na wystawach: - Super Czempion Śląskiej Wystawy Hodowli Bydła (Kamień Śląski- Opolagra) 2018, - Wice czempion Ogólnopolskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie 2018, - SUPER CZEMPION Śląskiej Wystawy Hodowli Bydła 2017 (Kamień Śląski- Opolagra); - Czempion Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w kategorii: krowy II i dalszej laktacji- Poznań 2017; - Czempion Śląskiej Wystawy Bydła Hodowlanego Kamień Śląski 2016- krowy I laktacji; - Wice czempion IX Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Hodowlanego Minikowo 2016- krowy I laktacji

Misja OHZ Głogówek

"Uzyskiwanie postępu genetycznego zwierząt prowadzącego do zwiększania efektywności produkcji zwierzęcej poprzez dostarczanie na rynki rolne zwierząt o udoskonalonych cechach produkcyjnych i funkcjonalnych"
Hodowla bydła
Hodowla bydła

O nas

 

OHZ Głogówek

 

 

OHZ Głogówek

 

OHZ Głogówek – POZNAJ NASZĄ SPÓŁKĘ

OHZ GłogówekOHZ Głogówek to największe w Polsce centrum prowadzenia hodowli bydła holsztyńsko-fryzyjskiego odmiany czerwono-białej. Spółka jest również producentem wybitnej jakości materiału hodowlanego trzody chlewnej. Ośrodek Hodowli Zarodowej wpisany jest przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do grupy strategicznych Spółek hodowli zwierząt o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, w których prawa z tytułu udziałów wykonuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

 

PRODUKCJA ROŚLINNA

 

Spółka gospodaruje na powierzchni 2328 ha. Produkcja roślinna prowadzona jest z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć technicznych oraz z zastosowaniem tzw. rolnictwa precyzyjnego. Precyzyjne rolnictwo pozwala na uzyskiwanie większych plonów wyższej jakości, obniżenie kosztów produkcji oraz ograniczenia skażenia środowiska. 

 

HODOWLA BYDŁA MLECZNEGO RASY HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKIEJ


Podstawowym kierunkiem działalności Ośrodka Hodowli Zarodowej “Głogówek” jest hodowla bydła holsztyńsko- fryzyjskiego odmiany czerwono-białej. Nasze stado liczy 730 krów o wydajności ponad 11 tys. kg mleka od jednej krowy. 

 

HODOWLA TRZODY CHLEWNEJ


Kolejnym kierunkiem w produkcji zwierzęcej to hodowla trzody chlewnej, prowadząca do uzyskania w rasach matecznych wysokich walorów rozrodczych i tempa wzrostu, natomiast w rasie ojcowskiej do wysokich walorów tucznych i rzeźnych, a także do dobrej jakości mięsa. W 2008 roku nasze stado uzyskało Certyfikat Zdrowia Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej “POLSUS”.

 

ZARZĄD

mgr inż. Dariusz Horodyski
pełniący obowiązki Prezesa Zarządu

mgr inż. Marek Dzierżanowski 
Członek Zarządu 

Dariusz Kumorek
Główny Hodowca
tel. 728 423 759

Ryszard Hudaszek 
Główny Agronom 
tel. 728 982 800

 

NASZE SUKCESY


Na przestrzeni ostatnich lat zwierzęta z OHZ Głogówek zdobyły wiele Championów i wyróżnień, zarówna na Wystawach Krajowych jak i Regionalnych Zwierząt Hodowlanych.

W 2010 roku stado trzody chlewnej zajęło II miejsce w VII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Hodowcę i Producenta Trzody Chlewnej. W 2015 roku Spółka otrzymała Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za wieloletnie osiągnięcia w hodowli bydła mlecznego rasy holsztyńsko- fryzyjskiej odmiany czerwono-białej oraz trzody chlewnej. 

W 2016 roku OHZ Głogówek zdobył II miejsce w XIV Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo, który organizowany był przez KRUS przy współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Nieruchomości Rolnych (obecnie KOWR) oraz Państwową Inspekcją Pracy, pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Natomiast w 2017 roku Prezes  OHZ Głogówek- Grzegorz Arian otrzymał tytuł Rolnik-Farmer Roku w kategorii przedsiębiorstw rolniczych. Organizatorami Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik-Farmer Roku byli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Rektor Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego i. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy

 

 

 

 

 

OHZ Głogówek

Podziel się na:
  • Print
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter